Bæredygtighed

Hos Micro Technic ønsker vi at skabe en bæredygtig fremtid gennem innovative IoT-løsninger baseret på dataindsamling. Vores formål er at tilbyde intelligente teknologiske løsninger med positiv global indvirkning på miljøet og ressourceforbruget.

Kontakt osBook en tour

Bæredygtige valg med IoT

I en verden med begrænsede ressourcer handler bæredygtig fremstilling om at sikre produktionen mod ineffektivitet og spild. Vores IoT-teknologi giver dig mulighed for at overvåge dine processer og omgivelser, så du igennem data har mulighed for at effektivisere og optimere på dine processer.

Vores IoT-teknologi giver dig ikke kun indsigt og styrke, men også værdifulde data til at skabe en mere sikker og tryg verden. Vi leverer advarselssystemer, der kan reagere på klimaforandringer og bidrage til en mere sikker verden.

I en verden med konstant bymæssig ekspansion og pres på infrastrukturen, tilbyder vores IoT-teknologi værdifuld data om menneskets bevægelsesmønstre. Dette giver mulighed for smartere og mere sikre trafikløsninger, der kan tilpasse sig mobilitetsstrømmen.

Vores IoT-løsninger er dedikeret til at gøre en positiv forskel og bidrage til en bæredygtig verden.

Læs mere

Som administrerende direktør for Micro Technic, insisterer jeg på, at vi skal tage en rolle i at nedbringe klimaaftrykket til et minimum ved at skabe teknologi, der hjælper alle dele af værdikæden med at overholde dette mål.

Frank Max Laursen
CEO Micro Technic

7. Bæredygtig energi

Micro Technic arbejder aktivt med FN’s 7. verdensmål om bæredygtig energi gennem vores smarte og energieffektive løsninger. Vores IoT-løsninger er designet med fokus på lavt energiforbrug, hvilket bidrager til at reducere miljøpåvirkningen.

Læs mere
9. Industri, innovation og infrastruktur

Micro Technic bidrager til FN’s 9. verdensmål om innovation, robuste infrastrukturer og bæredygtig industrialisering gennem vores intelligente IoT og elektroniske løsninger, der styrker industrier på en bæredygtig måde igennem retrofitting og optimeret vedligeholdelse.

Læs mere
12. Ansvarlig forbrug og produktion

Micro Technic er engageret i at fremme FN’s verdensmål nr. 12, der omhandler bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre. Vores primære fokus er at tilskynde til og videregive viden, der gør det muligt for vores kunder at træffe flere bæredygtige valg.

Læs mere

Hvordan kan vi hjælpe

dig med at træffe bæredygtige valg?

Nøglen til at gøre din forretning mere bæredygtig er indsigt. Vi er motiverede for at gøre dataopsamling intelligent og enkel, samt omdanne dine data til værdifuld viden, der giver dig et grundlag for at kunne gøre en forskel.

Læs mere

CSR – virksomhedens sociale ansvar

Hos Micro Technic arbejder vi med de højeste standarder i forhold til integritet, ærlighed og god opførsel. Vi driver vores forretning inden for alle gældende love og bestemmelser i de lande, vi opererer i.

Vi ønsker at drive vores forretning på en retfærdig og gennemsigtig måde og accepterer ikke svig og bedrag. At være høflig og samarbejdsvillig på arbejdspladsen er vigtigt for os i vores bestræbelser på at skabe et ordenligt arbejdsmiljø og opretholde et højt fagligt niveau.

Vi behandler kolleger og forretningspartnere med respekt, værdighed, retfærdighed og høflighed. Vi opfordrer medarbejdere til at finde en balance mellem arbejdsliv og privatliv og ønsker at give alle medarbejdere de samme muligheder og opretholde et arbejdsmiljø, der er fri for diskrimination og chikane.

Vi behandler vores leverandører og andre tredje part forretningspartnere, herunder distributører og konsulenter, med respekt, og vi ønsker at etablere vores kontrakt- og indkøbsprocedurer på en retfærdig og gennemsigtig måde.

Altid klar på god sag

Micro Technic ønsker at støtte formål, der matcher vores værdier, og vi mener, at det er vigtigt at støtte lokalt, nationalt og globalt. Ved at give vores støtte, giver det os en dybere følelse af tilfredshed – både personligt og forretningsmæssigt.

Vi støtter

Vi støtter Verdensnaturfonden i deres mission for at bevare naturen og reducere de mest presserende trusler mod mangfoldigheden af liv på jorden.

Vi støtter udviklingen i verdens mest sårbare lande ved at sikre bedre vilkår for de børn og unge, der vokser op der. I øjeblikket støtter vi 3 børn i Afrika.

Vi støtter de danske para-atleter i deres forberedelser til de kommende Paralympiske Lege i Paris 2024.

Kontakt os endelig hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre mere om hvad vi kan tilbyde dig

    Nysgerrig på at vide mere?

    Book en tour med en af vores eksperter

    Lad os vise dig, hvordan Micro Technic kan blive din alt-i-en løsning og tilføre værdi til din forretning.