SDG

Vi bekymrer os om verden og er dedikerede til udvikling af IoT-løsninger, der kan få vores kunder til at handle på de udfordringer, verden står over for. At gøre verden bæredygtig gennem IoT er vores mål.

Kontakt osBook en tourBook en tour

Bæredygtige valg med IoT

I en verden med begrænsede ressourcer handler bæredygtig fremstilling om at sikre produktionen mod ineffektivitet og spild. Vores IoT-teknologi giver dig mulighed for at overvåge din produktionsproces og give dig viden til hvordan du optimerer og effektiviserer dit udstyr.

Vores IoT-teknologi giver dig også viden og styrke til at skabe en mere sikker og tryg verden, via rettidig viden og potentielle advarselssystemer som kan agere på klimaforandringer.

Byer ekspanderer konstant, hvilket især lægger pres på infrastrukturen. Vores IoT-teknologi giver byer indsigt i hvornår, hvor og hvordan folk bevæger sig. Med disse indsigter er der mulighed for at skabe smartere byer med sikrere trafikløsninger, der kan tilpasse sig mobilitetsstrømmen.

Vi ønsker, at vores IoT-løsninger skal gøre en forskel for de udfordringer, verden står over for, og være med til at skabe en bæredygtig verden.

Læs mere

Som administrerende direktør for Micro Technic, insisterer jeg på, at vi skal tage en rolle i at nedbringe klimaaftrykket til et minimum ved at skabe teknologi, der hjælper alle dele af værdikæden med at overholde dette mål.

Frank Max Laursen
CEO Micro Technic

7. Bæredygtig energi

FN’s verdensmål nr. 7 handler om at sikre overkommelige, pålidelig, bæredygtig og moderne energi for alle. Nøgleordene for Micro Technic inden for dette mål er grøn effektivitet og IoT-løsninger med lavt strømforbrug.

Læs mere
9. Industri, innovation og infrastruktur

FN’s verdensmål nr. 9 handler om at understøtte innovation, opbygge robust infrastruktur og fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering. Nøgleordet for Micro Technic inden for dette mål er retrofitting og forudsigeligt vedligehold med IoT.

Læs mere
12. Ansvarlig forbrug og produktion

FN’s verdensmål nr. 12 handler om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre. Nøgleordene for Micro Technic inden for dette mål er tilskyndelse og viden som giver mulighed for at træffe flere bæredygtige valg.

Læs mere

Hvordan kan vi hjælpe digmed at træffe bæredygtige valg?

Nøglen til at gøre din forretning mere bæredygtig er indsigt. Vi er motiverede for at gøre dataopsamling intelligent og enkel, samt omdanne dine data til værdifuld viden, der giver dig et grundlag for at kunne gøre en forskel.

Læs mere

CSR – virksomhedens sociale ansvar

Hos Micro Technic arbejder vi med de højeste standarder i forhold til integritet, ærlighed og god opførsel. Vi driver vores forretning inden for alle gældende love og bestemmelser i de lande, vi opererer i.

Vi ønsker at drive vores forretning på en retfærdig og gennemsigtig måde og accepterer ikke svig og bedrag. At være høflig og samarbejdsvillig på arbejdspladsen er vigtigt for os i vores bestræbelser på at skabe et passende arbejdsmiljø og opretholde et højt fagligt niveau.

Vi behandler kolleger og forretningspartnere med respekt, værdighed, retfærdighed og høflighed. Vi opfordrer medarbejdere til at finde en balance mellem arbejdsliv og privatliv og ønsker at give alle medarbejdere de samme muligheder og opretholde et arbejdsmiljø, der er fri for diskrimination og chikane.

Vi behandler vores leverandører og andre tredje part forretningspartnere, herunder distributører og konsulenter, med respekt, og vi ønsker at etablere vores kontrakt- og indkøbsprocedurer på en retfærdig og gennemsigtig måde.

Altid klar på god sag

Micro Technic ønsker at støtte formål, der matcher vores værdier, og vi mener, at det er vigtigt at støtte lokalt, nationalt og globalt. Ved at give vores støtte, giver det os en dybere følelse af tilfredshed – både personligt og forretningsmæssigt.

Vi støtter

Vi støtter Verdensnaturfonden i deres mission for at bevare naturen og reducere de mest presserende trusler mod mangfoldigheden af liv på jorden.

Vi støtter udviklingen i verdens mest sårbare lande ved at sikre bedre vilkår for de børn og unge, der vokser op der. I øjeblikket støtter vi 3 børn i Afrika.

Vi støtter de danske para-atleter i deres forberedelser til de kommende Paralympiske Lege i Paris 2024.

Kontakt os endelig hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre mere om hvad vi kan tilbyde dig

    Nysgerrig på at vide mere?

    Book en tour med en af vores eksperter

    Lad os vise dig, hvordan Micro Technic kan blive din alt-i-en løsning og tilføre værdi til din forretning.